asylmottak

ASYLSØKERE FÅR BETALT FOR IKKE Å UTLØSE BRANNALARM

ASYLSØKERE FÅR BETALT FOR  IKKE Å UTLØSE BRANNALARM

  Beboerne på et asylmottak i Modum i Buskerud  for såkalte «enslige mindreårige» får betalt hvis de lar være å utløse brannalarmen ved senteret. Senterleder Tom Børresen forteller at de får betalt 500 kr ekstra i måneden hvis de lar være å utløse alarmen. Børresen forteller til Bygdeposten at noen av beboerne på utløser alarmen […]