Ny komminikasjonssjef ved Slottet

FRA SV TIL SLOTTET

FRA SV TIL SLOTTET

  Guri Ofstad Varpe (46) er ansatt som kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, og tiltrer stillingen 1. juni 2018. Hun har 20 års bakgrunn fra kommunikasjonsfaget, organisasjonsliv, privat næringsliv, politisk virksomhet og mediebransjen. Guri Ofstad Varpe kommer fra stilling som direktør i Burson-Marsteller – der hun siden 2013 har ledet byråets medieavdeling og inngått i […]