FORSVARET

Norsk NATO-flaggskip møtte kinesisk fartøygruppe i Østersjøen

Norsk NATO-flaggskip møtte kinesisk fartøygruppe i Østersjøen

Det norske flaggskipet KNM Otto Sverdrup møtte kinesisk fartøysgruppe i internasjonalt farvann. Den norske fregatten leder nå NATOs stående Maritime gruppe1 (SNMG1). Som normalt er til sjøs, ble det utvekslet hilsninger og avklaringer for å sikre et trygt møte mellom marinefartøyene. Etter møtet i Skagerak fulgte de hverandre inn i Østersjøen. – Det å følge med […]

NY NORSK KOMMANDO I NATO-STYRKE

NY NORSK KOMMANDO I NATO-STYRKE

Siden januar har Norge ledet én av NATOs stående marinestyrker. Nå tar flaggkommandør Petter Kammerhuber over stafettpinnen som styrkesjef. Etter seks måneder i ledelse av en av NATOs stående marinestyrker er nå avtroppende styrkesjef Ole Morten Sandquist og det norske mannskapet fra fregatten KNM Roald Amundsen tilbake i Bergen.   Marinestyrken Standing Nato Maritime Group 1 […]

NORGE OG TYSKLAND SKAL STASJONERE SOLDATER I LITAUEN

NORGE OG TYSKLAND SKAL STASJONERE SOLDATER I LITAUEN

    Den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel mener den russiske militære opprustingen langs grensen til de baltiske landene er ”fullstendig irrasjonell”. Og han lover at de tyske styrkene som nå er plassert i Litauen vil bli der ”så lenge det er nødvendig”. Også Norge skal snart sende 200 soldater til Litauen for å inngå i […]

RIKSREVISJONEN GIR FORSVARET KRITIKK

RIKSREVISJONEN GIR FORSVARET KRITIKK

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener det er ”svært kritikkverdig” at Forsvrets fregatter ikke har de operative evnen Stortinget har forutsatt. I en rapportfra Riksrevisjonen fastslår de at det er alvvvorlige mangler ved Sjøforsvaretsfem fregatter. Det er mangler ved fartøyenes tekniske tilstand, tilgangen til reservedeler er ikke bra og det er også store mangler ved opplæringen av […]

ANTI-TERRORPOLITIET BORDET “COLOR FANTASY”

ANTI-TERRORPOLITIET BORDET “COLOR FANTASY”

                Styrker fra beredskapstroppen godt assistert av Forsvarets helikoptre bordet ”Color Fantasy” i fart i indre Oslofjorden under årets store krisehåndteringsøvelse. Tyr er en årlig øvelse hvor enheter fra Forsvaret og Politiet trener i å løse krisesituasjoner som skyldes terror, naturkatastrofer eller store ulykker. Det er Politidirektoratet som […]