«SPAREBANK 1 DRIVER ØKONOMISK JIHAD»

ØKONOMISK JIHAD: Anti-islamske SIAN hevder Sparebank 1 driver «økonomisk jihad» når de nå nekter organisasjonen å samle inn penger via Spleis. Foto: Faksimile: Sian.no

Sparebanken 1 har gitt etter for press fra muslimske organisasjoner og har nå stoppet den anti-muslimske organisasjonen SIAN fra å samle inn penger via innsamlingstjenesten Spleis. SIAN-ledelse brukte Spleis til å samle inn penger til kjøp av beskyttelsesutstyr etter at SIANS leder ble bombardert med  egg og flasker under ett av deres arrangementer i Oslo nylig. SIAN sier Sparebank 1 driver «økonomisk jihad»

Under et SIAN-arrangement i en av Oslos innvandringstette drabantbyer ble SIANS leder Lars Thorsen bombardert med egg og andre gjenstander under et lovlig arrangement. Politiet greide ikke å hindre at venstreekstremister gikk løs på SIAN-lederen. Møtet måtte avlyses etter kort tid.

Politiet utdelte bøter til noen av de mest voldelige aktivistene. Det ble startet innsamlingsaksjon via Sparebank 1 Spleis-system. Da SIAN startet en tilsvarende innsamlingsaksjon for å kjøpe beskyttelsesutstyr for fremtidige arrangementer, la forskjellige muslimske og minoritetsorganisasjoner press på Sparebank 1. Blant de mest aktive var Minorg., som er en statsfinansiert organisasjon ledet av Quasim Ali. Ali har jobbet hardt for å få Sparebank 1 til å endre på vilkårene for å benytte Spleis.

Nå kan han juble etter at Sparebank 1 har endret på vilkårene for hvem som kan benytte banktjenesten. 

Sparebank 1 sier at Spleis «ikke kan benyttes til rasisme og hatefulle ytringer». For å gjøre disse vilkårene mer spiselige, vil de nå også forby at Spleis brukes til «finansiering av ilagte bøter».

Daglig leder i Spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ, sier til Vårt Land at det kom over 600 reaksjoner på de to innsamlingene, fra både SIAN og motdemonstranter.

SIANs (Stopp islamiseringen av Norge) leder Lars Thoresen sier til Vårt Land at det er urimelig at SIANs innsamlingsaksjon blir knyttet til rasisme og hatefulle ytringer. SIAN fikk samlet inn 33.000 kroner før de ble utestengt fra innsamlingstjenesten. Thoresen sier de skal kjøpe inn «passivt beskyttelsesutstyr» og at det ikke er snakk om balltre eller lignende. SIANS torgmøter blir normalt ødelagt av voldelige motdemonstranter.

Hellestræ i Spleis sier at det er de selv som skal definerer hva som er rasisme og hatefulle ytringer. Han understreker at Spleis ikke er en bank, men en folkefinansieringstjeneste. Det er ikke aktuelt å frata SIAN muligheter for å benytte vanlige banktjenester.

Foreningen SIANS formål er, ifølge dens vedtekter, «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge. Islam er en totalitær politisk ideologi og bevegelse som er i strid med Grunnloven og lovverket i det norske samfunnet». I foreningens vedtekter sies det at foreningen «bygger på demokratiet, rettsstatens prinsipper og FNs menneskerettighetserklæringer».

SIAN går imot bygging av nye moskeer i Norge, og «går imot at det tillates å rope fra minareter». De er også imot økt innvandring av tilhengere av islam til Norge. « Vi vet at der Islam vokser seg sterkere forsvinner også etterhvert demokrati og frihet.» heter det i vedtektene. SIANs vedtekter sier også at de er en ikke-voldelig organisasjon og at ingen nazister eller rasister kan oppnå medlemskap.

Frps leder Siv Jensen har tidligere uttalt at medlemskap i SIAN er uforenlig med medlemskap i Frp.

SIAN var i mange år ledet av den tidligere Arbeiderparti-mannen Arne Tumyr. Han markerte seg sterkt som redaktør av flere Ap-aviser – blant annet Nybrott i Larvik. Tumyr hadde også i mange år lederverv i Human-Etisk Forbund. SIAN har siden 2019 vært ledet av Lars Thorsen