Disse øst-europeerne!

 

Av Hege Boman Grundekjøn
advokat og Baltikum-kjenner

Det vitner om arroganse eller i beste fall selvforskyldt uvitenhet, når nordmenn omtaler både estere, polakker, russere, rumenere og albanere som «øst-europeere»! Og når aviser melder om lovbrudd begått av «øst-europeere», gjengis fordommer overfor folk fra visse deler av et 50 land stort kontinent. Advarselen er klar: pass dere for «øst-europeerne»!
Ingen land i Europa har gjennomgått så store politiske, sosiale og økonomiske reformer de siste 22 årene som de tidligere «Østblokklandene». De fleste av disse landene har dessuten store etniske konflikter å løse, i tillegg til den globale finanskrisen. Verst stilt i så måte var Latvia, hvis økonomi krympet med hele 18 % i 2009, mens den polske økonomi unngikk resesjon.
Gjennom EØS er Norge en viktig økonomisk bidragsyter til de tidligere «Østblokklandene», og en stor andel er øremerket til tiltak til fremme av økt rettssikkerhet, herunder minoriteters rettigheter.
I Nansens og sosialdemokratiets ånd gir vi en rekkende hånd til «øst-europeerne». Men bak denne velvilligheten virker det som at vi nordmenn opprettholder en likegyldig holdning til deres historie, kultur og politiske lederskap, ennå så mangfoldig og interessante disse er! Et eventuelt samkvem med våre «nye europeere» skal helst være økonomisk begrunnet.
Polakker er den største innvandrergruppen i Norge, men norske medier klarer ennå ikke å stave fredsprisvinneren Lech Wałęsas navn riktig!
Jeg måtte dra på smilebåndet da jeg leste følgende fra den den latviske journalisten V. Lasmanes’ anmeldelse av min bok «Latvia med Knut Hamsun og Karlis Padegs»: «Når man åpner boken, blir man møtt med en overraskelse: Latvias kart ser ut som det er ment for førsteklassinger. Navn på 10 byer og 5 elver er skrevet med store bokstaver. Disse kontrastene tvinger meg til å tenke på hvem som er lesegruppen for denne boken – er det de intellektuelle og estetikere, eller de som har fullført grunnskole? Etter at jeg hadde lest boken ferdig, forsto jeg at forfatteren er en riktig demokrat som kjenner sine landsmenn: boken er for alle. Alle kan ha lite kunnskap om det nære Latvia.»
Det er på tide at vi nordmenn innser at Europa ikke stopper ved Brussel! Og at den geopolitiskbaserte unnskyldningen for å ignorere de tidligere «Østblokklandene» for lengst er ugyldig. Alle har godt av litt mer kunnskap om og velvilje overfor hele Europa!

Hege Boman Grundekjøn
Advokat og Baltikum-kjenner

Leave a Reply

Your email address will not be published.