43 300 KR VAR SNITTLØNNEN I 2016

TJENER BRA: I Nordsjøen er snittlønnen nå 71 200 kr i måneden.Her fra Statsjord A-plattformen.Foto: WIkipedia Commons

 

 

 

 

 

Den gjennomsnittlige månedslønnen for alle ansatte i Norge var i fjor 43 300 kr. Det tilsvarer en økning fra 2015 på 1,6 prosent – da snittlønnen var 42 600kr. Hegnar.no skriver at det, ifølge målinger gjort av Statistisk sentralbyrå, er den laveste lønnsveksten registrert på 2000-tallet.

Blant de ansatte i privatsektor var veksten i månedslønn per ”heltidsekvivalent” på 1,4 prosent, fra 43 200 kr per ansatt i 2015 til 43 800 kr i 2016.

De som jobber i offentlig forvaltning hadde en lønnsvekst i gjennomsnitt noe høyere. De som jobbet i statlig forvaltning fikk en vekst på 1,8 prosent, mens de somarbeidet i fylkes- og kommunal forvaltning, fikk en vekst på 2,3 prosent. Lønnsnivået i staten var på 46 5000 kr og 39 500kroner i kommuner og fylkeskommuner.

Lønnsnivået i oljenæringen ligger fortsatt høyt over nivået på land. Mens snittlønnen i 2015 var 70 100 kr, økte den til 71.200 i 2016. Det tilsvarer en vekst på 1,6 prosent. Her bidrar imidlertid nedgangen i antall ansatte i oljenæringen til å dra lønnsveksten noe ned.

Leave a Reply

Your email address will not be published.