SNART ÉN MILLION INNVANDRERE I NORGE

INNVANDRING: Innvandring til Norge er størst i fylker som Oslo, Buskerud, Akershus , Østfold og Rogaland. Færrest innvandrere , relativt sett, har Nord-Trøndelag. Nordland, Oppland og Hedmark.GRAFIKK: SSB

Hver sjette innbyggere i Norge, eller nesten 900.000 personer, har nå innvandrerbakgrunn. Folk fra Afrika og Asia stod for 93 prosent av veksten. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB har riktignok strenge krav til definisjonen på innvandrerbakgrunn. Du skal enten være innvandret selv eller være barn av to innvandrere for å bli plassert i gruppen ”innvandrerbakgrunn”. En norsk-pakistaner født av to norsk-pakistanere født i Norge, blir således etnisk norsk, og har ingen innvandrerbakgrunn.

Med SSBs strenge krav til innvandrerbakgrunn er det nå 13,8 prosent av befolkningen som er innvandrere. Det er felest innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre i Oslo. Hele 33 prosent av Oslos befolkning – eller 219.000 i reelle tall, har innvandrerbakgrunn per 1. Januar 2017. Av andre større byer peker Drammen seg ut som ”innvandrerby” med hele 28 prosent innvandrere.

Mens  66,1 prosent av hele befolkningen mellom 15 og 74 år er sysselsatte er prosentandelen 60 prosent lavere blant innvandrere. Blant innvandrere fra Asia, afrika, Latin-Amerika er den kun 52 prosent. Blant kvinner fra samme område er kun 49,5 sysselsatte.

Statistisk sentralbyrå har registrert en økende skepsis mot innvandrer i befolkingen. I en undersøkelse som ble offentliggjort like før årskiftet 2016/2017, sa ca. en tredel av befolkningen at det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge. Det er ca. fire prosentpoeng mer enn året før.

12 prosent synes det blir lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens 51 prosent mener adgangen til landet bør være som den er i dag. 33 prosent mener det bør bli vanskeligere å få opphold i Norge,

30 prosent av befolkningen er helt eller delvis enig i at innvandrere flest misbruker norske velferdsordninger. Tallet for ett år tilbake var fem prosentpoeng mindre. Samtidig økte andelen av de som var helt eller delvis enig i det med én prosentpoeng fra 52 til 53.

Men etniske nordmenn har lite mot å få innvandrer som naboer. Hele 74 prosent svarer nei på spørsmålet om det ville være ubehagelig. Og hele 74 prosent av oss svarer nei på spørsmålet om vi synes det er ubehagelig om en sønn eller datter ville gifte seg med en innvandrer.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.