SVERIGES DIREKTE UTGIFTER TIL MIGRANTER I FJOR: 74 MILLIARDER KR.

 

MIGRANTER: Migranter fra Afrikas Horn demonstrerer i Stockholm mot tidligere stastminister i Etiopia, Meles Zenawi, som var lojal mot Vesten i kampen mot Somalias terrororganisasjon al-Shabaab. Foto: Shutterstock

74 milliarder svenske kroner. Det var de direkte utgiftene som de svenske skattebetalerne må ut med for å dekke utgiftene til masseinnvandringen til vårt naboland i 2016. Den ekstreme svenske innvandrings- og asylpolitikk koster mer enn landet bruker på forsvars- og politioppgaver.

Under 2016 fikk nesten 112000 asylsøkere et ja til opphold, noe som er nesten dobbelt så mange som under 2015.

Det svenske ukemagasinet Affärsvärdlen har regnet og analysert årsregnskapet til Migrationsverkets – som tilsvarer vårt Utlendingsdirektorat.

Tallet på 74 milliarder svenske kroner er utgifter til selve mottaket av de mange flyktningene. I tillegg vil det komme nye, høye utgifter straks asylantene og migrantene ikke lenger defineres som asylanter, men vil belaste det svenske sosialvesenet, sykehusene, politiet og fengselsvesenet.

.

I 2015 kom det mer enn 160.000 migranter og asylsøkere til Sverige, og årets etter ble det bevilget ca. 150.000 oppholdstillatelser. Ved utgangen av 2016 satt fortsatt 122708 personer innskrevet i Migrationsverkets mange mottak.

Trøsten for svenskene får være at svenske Mogrationsvärket mottok en liten sum – skarve 186 millioner svenske kroner – fra EU fordi de tar imot så mange migranter og asylsøkere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.