Landsmøtevedtak om forbud mot rituell omskjæring av guttebarn møter motstand

MOTSTAND: Ledelsen ved Det Mosasiske Trosamfunn i Oslo liker ikke Frps landsmøtevedtak om å forby rituell omskjæring av guttebarn. Foto: G. Wysocki/Wikipedia Commons

 

Frps landsmøtevedtak om å forby rituell omskjæring av guttebarn møter motstand fra jødisk hold. Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trosamfunn mener et slikt forbud vil være det samme som å forby jødisk religiøs praksis. Kohn sier til Aftenposten at ”du ikke kan forby brit milah, samtidig som du hevder å være for religionsfrihet.

 

Frps landsmøte var splittet om saken, men det ble et flertall for forslag om å forby rituell omskjæring av guttebarn. Også under landsmøtet i 2013 ble det diskutert et forslag om forbud mot omskjæring av gutter, men da ble forslaget trukket.

De aller fleste guttebarn som blir omskåret i Norge er muslimske, mens kravet om omskjæring er mer påbudt i jødisk tro enn i muslimsk tro.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne tilhørte mindretallet som ikke støttet forslaget. Hun mener det er bedre for barna at rituell omskjæring av gutter skjer i trygge rammer på et offentlig godkjent norsk sykehus, enn at det gjøres av de religiøse miljøene selv.

Et flertal på Frps landsmøte mente at det er vanskelig å forsvare at man skjærer i friske barn, og at foreldrene dermed på fører barna noe ut fra sin egen tro, uten å vite om barna kommer til å ha den samme troen når de blir voksne.  Frp vil ikke blande seg inn hva voksne mennesker gjør med hensyn til en rituell omskjæring.

Ifølge forrtander Evin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn, er det stor opplslutning om tradisjonen i det jødiske miljøet,

–Tilslutningen til denne forpliktelsen er enorm. Den er nesten total blant alle grupper i den jødiske verden, religiøse som ikke-religiøse. Det er viktig for jøder og jødisk selvforståelse. Også for dem som ikke er veldig religiøse, sier Kohn til Aftenposten.

Striden om rituell omskjæring av guttebarn skaper hodebry og viser konflikten mellom de kristenkonservative i Frp og de mer liberalistiske i partiet som mener religionsfrihet er enkeltmenneskets rett til å velge noe annet enn det foreldrene har valgt. Liberalistene mener også – i likhet med mange leger – at legene  har mer presserende oppgaver enn å skjære i friske guttekropper.

Men her støter de mot de mange israelvennene i Frp som kjemper for

den lille gjenværende jødiske minoriteten i Norge, og deres rett til å utøve sin religion. Mange av Frps kristnenkonservative kom til Frp fra Krf tidlig på 2000-tallet nettopp fordi Krf var blitt lunkne i sin støtte – om ikke til jødene – men til staten Israel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.