Norsk NATO-flaggskip møtte kinesisk fartøygruppe i Østersjøen

KINESISK: Det norske flaggskipet KNM Otto Sverdrup  møtte nylig denne kinesiske fartøygruppen i internasjonalt farvann i Østersjøen. Foto: FORSVARET

Det norske flaggskipet KNM Otto Sverdrup møtte kinesisk fartøysgruppe i internasjonalt farvann. Den norske fregatten leder nå NATOs stående Maritime gruppe1 (SNMG1).

Som normalt er til sjøs, ble det utvekslet hilsninger og avklaringer for å sikre et trygt møte mellom marinefartøyene. Etter møtet i Skagerak fulgte de hverandre inn i Østersjøen.

– Det å følge med på fartøy som ikke kommer fra NATO-land, er en rutineoppgave for den stående marinestyrker, sier flaggkommandør Petter Kammerhuber som nå leder SNMG1 ut 2017.

KNM Otto Sverdrup gjennomfører for tiden en maritim patrulje i Nord- og Østersjøen. Slike «Maritime Situational Awareness patrols»  bidrar til NATOs maritime situasjonsforståelse i NATOs interesseområde.

NATO-skip har tidligere jobbet med kinesiske marinefartøy mens de befant seg i Adenbukten der de gjennomførte anti-piratpatruljer.

– Maritim overvåking og kontroll  bidrar til en god situasjonsforståelse og øker sikkerheten i våre havområder, poengterer flaggkommandør Petter Kammerhuber.

Leave a Reply

Your email address will not be published.