REKORDMANGE FÅR TILBUD OM HØYERE UTDANNING

REKORDMANGE STUDIEPLASSER:– Stadig flere vil ta høyere utdanning. Derfor har vi i regjering økt opptakskapasiteten med 8 150 nye studieplasser, innenfor blant annet helse, lærerutdanning, realfag og teknologi, sier Frps Lill Harriet Sandaune.
Foto: Frp/Arne-Petter Lorentzen

– Gledelig at så mange er kvalifiserte for en studieplass og får oppfylt studieønskene sine, sier FrPs Lill Harriet Sandaune. Hun forteller at flere søkere enn noen gang er kvalifiserte og har fått tilbud om studieplass til høsten. Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til 94 000 søkere, en økning på 2,5 prosent fra i fjor.

– Stadig flere vil ta høyere utdanning. Derfor har vi i regjering økt opptakskapasiteten med 8 150 nye studieplasser, innenfor blant annet helse, lærerutdanning, realfag og teknologi, sier Sandaune i en pressemelding.

Sandaune påpeker videre at det i år er flere søkere som har fått tilbud om studieplass ved lærerutdanningene enn i fjor.
– Det er stort behov for lærere med god kompetanse i skole og barnehage. Derfor har dette vært en prioritering ved utbygging av nye studieplasser, sier hun.
Hun understreker at det fortsatt er behov for å øke rekrutteringen selv om det nå er flere som får studietilbud.

– Stadig flere vil ta høyere utdanning. Derfor har vi i regjering økt opptakskapasiteten med 8 150 nye studieplasser, innenfor blant annet helse, lærerutdanning, realfag og teknologi, sier Sandaune.

– For å øke rekrutteringen har regjeringen innført ordninger som for enkelte studenter kan bety en halvering av studielånet når de starter i jobb som lærere, sier hun, og legger til:
– Det er tatt flere grep for å styrke utdanningen av fremtidige lærere. Fra høsten starter den nye masterutdanningen for alle som vil bli lærere i grunnskolen. At utdanningen gjøres til en mastergrad betyr også at lønnen øker, slik at det kan bli mer attraktivt å velge denne utdanningen.
Sandaune forteller at åtte av ti av de kvalifiserte søkerne har fått tilbud om studieplass.
– Det er gledelig at så mange er kvalifiserte for en studieplass og får oppfylt studieønskene sine. Kunnskap gir gode fremtidsmuligheter for den enkelte, samtidig som vi er avhengige av denne arbeidskraften for å bygge landet videre. Derfor er regjeringens arbeid med å øke opptakskapasiteten og rekrutteringen til enkelte utdanninger svært viktig, avslutter hun.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.