AUST-AGDER FRP: – KVINNER BØR SELV BETALE FOR ABORT

Aust-Agder Fremskrittsparti mener kvinnen selv – med en del unntak – bør betale for abort. Kvinnen bør ta konsekvensene av egne valg.– Det handler om å ta konsekvensene av handlingene en gjør, og man vet hva konsekvensene av ubeskyttet samleie er, sier Silje Flaten Haugli i Aust-Agder Fremskrittsparti til NRK

BØR SELV BETALE: Silje Flaten Haugli vil ha debatt om betaling av  velferdsgoder. Foto: Facebook

Forslaget ble vedtatt under årsmøtet i Aust-Agder Frp med 18 mot 17 stemmer. Forslaget vil nå bli oversendt landsstyret som vil ta stilling til om forslaget skal videresendes til landsmøtet.
Leder i Aust-Agder FrP, Lena Langemyr, stemte selv mot forslaget. Hun mener dagens tjeneste fungerer veldig godt.

Flertallet på årsmøtet argumenterte for at dagens mange velferdsgoder ikke er bæredyktige i lengden, og at man må se på mulighetene for kutt og effektivisering av noen av dagens ordninger.
Silje Flaten Haugli sier at hun er enige at forslaget er kontroversielt, og hun har liten tro på at det går gjennom på landsmøtet. Men hun vil ha en diskusjon om temaet.
– Vi er mange liberalistiske ildsjeler i Frp som helt klart kommer til å være for dette, sier Silje Flaten Haugli til NRK.

FUNGERER GREIT: Leder Lena Langemyr i Aust Agder Frp kom i mindretall , og mener dagens ordning med gratis abort fungerer veldig godt. Foto: Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.