Jon Helgheim om foreldremøter på somali: – FEIL MEDISIN

 

FEIL MEDISIN: FrPs innvandrimgspolitiske talsmann, Jon Helgheim, mener det er feil medisin å arrangere foreldremøter på somali. Foto: FrP

Feil medisin! FrPs innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, mener det er feil medisin og integrerings-sabotasje når en skole på Oslos østkant har egne foreldremøter på somali.
– Intensjonen med å skulle styrke skole-hjem-samarbeidet er i utgangspunktet god, men jeg mener at det blir feil å skulle legge til rette for at folk ikke skal lære seg norsk. Det er svært bekymringsfullt at så mange somaliske foreldre hverken snakker det norske språket eller integrerer seg. Dette viser at det å stille språkkrav er helt nødvendig for å få integreringen på rett kjøl, sier han.
Aftenposten kunne nylig fortelle at Jordal skole i Oslo arrangerer egne foreldremøter for somaliske foreldre på deres eget språk somali.
Foreldrene ser det som et problem at barna blir for norske, og sender dem tilbake til landet de selv har flyktet fra, enten for å gå på koranskoler eller på lange ferier som hemmer barnas utdanning i Norge.
– Det er rett og slett integreringssabotasje. Dette er et problem vi må ta på alvor, og Osloskolen må ta tak i disse holdningene, ikke legge til rette for dem, sier Helgheim, og avslutter:

– Dette viser at det er behov for felles retningslinjer for å håndtere problemer som dette. Det finnes flere eksempler på skoler som har gått langt i tilpasse seg alle mulige kulturer og resultatene er sjelden gode. Det er merkelig at de rødgrønne som styrer i Oslo ikke tar tak i disse problemene og sier klart og tydelig at i Norge er det norsk språk som gjelder, og tar du barna ut av skolen uten samtykke, kan du bli anmeldt og bøtelagt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.