PROTESTERER MOT EU-TOPPS NÆRVÆR VED KARL MARX-JUBILEUM

200 ÅR:I år er det 200 år siden marxismens far, Karl Marx, ble født. Foto: Wikipedia Commons


.
Estlands «Institute of Historical Memory» sier i en uttalelse at Juncker ved å delta i seremonien ignorerer skjebnen til millioner av ofre for kommunismen. De mener at Karl Marx må dele noe av ansvaret for konsekvensene av den ideologien som han satte i gang, og han må ikke kun sees på som en utopisk filosof.
Juncker var fredag til stedet ved en seremoni i Trier vest i Tyskland hvor en gigantisk statue av Karl Marx ble avduket. Statuen er en gave fra Kina.
Juncker holdt en tale ved feiringen.
Ifølge det estiske instituttet, rettferdiggjorde Juncker skaperen av kommunismen ved å si at Marx ikke hadde noe ansvar fra de mange uhyrligheter kommunismen har påført mennesker de siste hundre årene.

VELSTÅENDE: Karl Marx ble født av velstående jødiske foreldre i dette huset i den tyske byen Trier. Foto: Wikipedia Commons

Karl Marx skrev «Det kommunistiske manifest» for 170 år siden. Både åpningen og sluttappellen er blitt stående som noen av marxismens mest kjente kamprop: «Arbeidere i alle land, foren dere!» heter det i sluttappellen. I Norge ble deler av manifestet trykket i Arbeiderforeningens Blad redigert av Marcus Thrane.
Ved siden av den russiske sosialistiske sovjetrepublikk, som ble styrt etter marxistiske prinsipper, kom det etter hvert flere andre regimer til makten i Øst-Europa, Asia og Latin-Amerika basert på Marx´teorier. Regimer som direkte eller indirekte har ført til tap av millioner av menneskeliv.
I boken «Kommunismens svartebok» (Le Livre noir du communisme : Crimes, terreur, répression (som tittelen er på originalspråket fransk), antydes det at drøye 94 millioner mennesker har død som følge av kommunismen – deriblant 20 millioner i Sovjetunionen og 65 millioner i Folkerepublikken Kina.
Det er nettopp sistnevnte land som har finansiert den nye omstridte statuen av Karl Marx i Trier. Det er også kinesiske turister som er den største gruppen internasjonale turister som besøker Marx´hjemby Trier.

HENRETTELSER: Karl Marx trodde han hadde oppskriften på det perfekte samfunnssystemet. I stedet førte marxismen til massehenrettelser (bildet) , fattigdom og undertrykkelse der hvor hans ideer ble satt ut i live.

Nå får de en 5,5 meter høy bronsestatue å beundre. Statuen er tegnet av den kinesiske kunstneren Wu Wishan. Karl Marx tilbragte sine første 17 år i byen.
Det var flere protestaksjoner under avdukingen. En gruppe som kaller seg «Union of the Victim Groups of Communist Tyranny» markerte sin avsky mot statuen som de mener er med på å glorifisere marxismen. Høyrepartiet AfD var en av initiativtakerne til en stille marsj under slagordet »

Få Marx ned fra pidestallen!».

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.