AKSJONERTE MOT FINNAIR-FLY MED UTVIST UTLENDING

BLE HINDRET: Et Finnair-fly på Vaanta-flyplassen utenfor Helsingfors, ble hindret  fra å fly til Berlin da en politiker fra De Grønne nektet å sette seg ned i sitt sete. Foto: Morten Aaasbø/Essensielt

En finsk asylaksjonist og kjent politiker  lot seg inspirerer av en svensk  aktivist,  og prøvde i dag å stoppe et Finnair-fly med en utlending som skulle utvises. Politifolk måtte til for å fjerne  Aino Pennanen fra partiet De Grønne fra en Finnair-maskin som skulle ta av fra Helsinki til Berlin, melder yle.fi.

I forrige uke var den en svensk asylaktivist, Eli Ersson  som nektet å sette seg i flysetet på et Türkish Airlines-fly som skulle fly fra Gøteborg til Istanbul. Ersson trodde at en 26 år gamel afghansk asylant som skulle utvis var om bord på flyet.  26-åringenes var ikke om bord på flyet, men det var en eldre voldsdømt afghansk mann som skule utvises etter endt soning.

Først da afghaneren fikk forlate flyet, gikk den svenske aktivisten med på forlate flyet.

I Finland er politiet normalt litt mer tøffe med folk som bryter loven, og den finske aktivisten fra Partiet De Grønne ble – etter ca. 10 minutter tid, geleidet ut av håndfaste politifolk. Den kvinnelige politikerne sendte live fra aksjonen via Facebook.

SENDTE LIVE:

Det er ikke kjent om den utviste personen på Finnair-flyet var dømt for vold eller kun hadde fått nei på sin søknad om finsk asyl.

Finnair bekrefter aksjonen og sier at det er helt normalt at politiet tilkalles når passasjerer forsøker å forstyrre luftfarten på denne måten.

Det er foreløpig uklart om aksjonen vil få noe rettslig etterspill.

Tekst: Morten Aasbø

Leave a Reply

Your email address will not be published.