ESTLAND FORSTERKER GRENSEGJERDET MOT RUSSLAND

FRYKT: Estlenderne har nå planene klare for å bygge ut grenseinstallasjonen mot Russland. Foto: Facebook/Estlands innenriksdepartement

Frykten for at Estland skal oppleve samme situasjon som den Polen opplever ved sin grense mot Hviterussland, har fått estlenderne til å øve på hurtigbygging av grensegjerder mot Russland. Frem til 25. november skal over 1700 soldater øve på å sette ut piggtrågjerder langs grensen mot Russland.

– Det som skjer i Polen, Litauen og Latvia krever styrking av grenseinfrastrukturen også i Estland, sier politi- og grensevaktsjef Elmar Vaher, ifølge en NTB-melding.
Det som skjer i grenseområdene mellom Hviterussland og deres naboland Polen, Litauen og Latvia, har skremt estlenderne.
Soldater fra den lille estiske hæren øver nå på å utplassere piggtrådgjerer langs deler av grensen mellom Russland og Estland.
Estlands statsminister Kaja Kallas, understreket i en tale til Estlands nasjonalforsamling at det som skjer på grensen mellom Hviterussland og Polen vekker bekymring også i Estland, som ikke har noen grense til Hviterussland, men til Russland.

På grensen mellom Hviterussland og Polen har det de siste ukene vært alvorlige konfrontasjoner mellom migranter fra flere land i Midt-Østen og Afghanistan og polske politi- og militær-styrker. Migratene er fraktet ti Hviterussland med det statlige hviterussiske flyselskapet Belavia og sendt til grensestrøket mot Polen med godkjennelse av Hviterusslands myndigheter. Provokasjonen sees på som en mottrekk mot at Hviterusslands diktator Alexandr Lukasjenko har måtte tåle sanksjoner fra EU på grunn av landets behandling av opposisjonen og deres medvirkning til å sende tusener av migranter mot EUs yttergrense. Angrepene mot Polens grenser mot Hviterussland blir koordinert av hviterussiske soldater og politistyrker, ifølge polske myndigheter. Blant annet skal hviterussiske styrker ha utstyrt de mest voldelige aktivistene med tåregass. Polske styrker svarer med vannkanoner og ved enkelte tilfeller med tåregass.

At russiske bombefly, som kan medbringe atomvåpen, to dager på rad har patruljert over Hviterusslands luftrom, har ytterligere forsterket den spente situasjonen.
På grensen mellom Estland og Russland har det de siste årene vært spente situasjoner. En ansatt i det estiske sikkerhetspolitiet KAPO, ble i 2014 regelrett kidnappet inne på estiske territorium og fengslet i Russland. Russisk sikkerhetspoliti mente han var spion. Russland hevder den estiske etterretningsmannen befant seg på russisk side av grensen, og at han var utstyrt med overvåkingsutstyr, våpen og kontanter.
Forholdene på grensen mellom de toa landene er blitt verre etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

Estland skal i løpet av en treårs-periode oppgraderer grenseinstallasjonene mot Russland. På en 23,5 km lang strekning fra trekantgrensen mellom Russland, Latvia og Estland, er det allerede et solid gjerde på plass. Nå skal grenseområdet også få en kjørbar vei for kjøretøyer og overvåkingsutstyr på plass.

TEKST: MORTEN AASBØ

GRENSESTOLPER: De tradisnonelle grensestolpene skal nå forsterkest med et solid gjerde på estisk side av grensen mellom Estland og Russland. Foto: Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.