Ålesund vurderer turistskatt for cruisepassasjerer

VESTLANDET: Fred.Olsen Cruises skip Balmoral er et skip som vil besøke Vestlandet og Ålesund de neste månedene.


Med 700.000 årlige cruiseturister i Ålesund gir det byen muligheter for å hente inn 7 millioner kroner hvert år. Ålesund kommune vurderer å innføre en slags indirekte turistskatt ved å kreve penger fra havnevesenet for hver cruiseturist som besøker byen, skriver Sunnmørsposten

Ordningen som det snakkes om går ut på at kommunen krever inn et driftstilskudd fra havnevesenet på ti kroner per cruisepassasjer. Forslaget fra kommunedirektøren i sunnmørsbyen er del av en lang liste over kutt- og innsparingstiltak som kommunedirektøren har kommet med.
– Vi må ha en god by å invitere turistene til, og det krever at vi bruker penger på byromsutvikling. Det er fornuftig å se på en deling av disse utgiftene, sier kommunedirektør Anne Mette Liavaag.
Ordningen vil i prinsippet være en form for turistskatt , som rammer cruiseturistene. Flere kommuner har etterspurt muligheten for å innføre dette, og regjeringen skulle egentlig ha et forslag om dette klar i årets statsbudsjett.

Leave a Reply

Your email address will not be published.