asylbehandling

LISTHAUG FÅR STØTTE FRA PU-SJEFEN

LISTHAUG FÅR STØTTE FRA PU-SJEFEN

Politiets utlendingsenhet (PU) er uenig i den kritikken Politiets Fellesforbunds lokalavdeling i har rettet mot innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) nye asylforslag. Målet med omleggingen av asylbehandlingen er å få en kortere saksbehandlingstid, raskere bosetning av de som får opphold og opprettelse av et nytt stort mottak. Leder i Politiets Fellesforbund, Andreas Wahl, uttalte […]