barn og kjæledyr

VIKTIG AT BARN LÆRER Å HA OMSORG FOR DYR

VIKTIG AT BARN LÆRER Å HA OMSORG FOR DYR

    Dyreplageri og annen voldelig adferd kan forebygges ved at barn lærer at også dyr har følelser. Manglende medfølelse overfor dyr kan utvikle seg til destruktiv adferd overfor mennesker. Dyrevernalliansen mener det er viktig at barn lærere å ha omsorg for dyr. Informasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind, sier til magasinet Foreldre at nylig ble […]