Color Fantasy

ANTI-TERRORPOLITIET BORDET “COLOR FANTASY”

ANTI-TERRORPOLITIET BORDET “COLOR FANTASY”

                Styrker fra beredskapstroppen godt assistert av Forsvarets helikoptre bordet ”Color Fantasy” i fart i indre Oslofjorden under årets store krisehåndteringsøvelse. Tyr er en årlig øvelse hvor enheter fra Forsvaret og Politiet trener i å løse krisesituasjoner som skyldes terror, naturkatastrofer eller store ulykker. Det er Politidirektoratet som […]