dusjing

SLUTT PÅ FELLESDUSJING I GRIMSTAD

SLUTT PÅ FELLESDUSJING I GRIMSTAD

  Grimstad svømmehall og Grimstad ungdomsskole har bygd om garderobene slik at de blir mer tilpasset det flerkulturelle Norge. De to fellesdusjene – én for jentene og én for guttene, er nå borte, og elevene kan låse seg inn i hver sin bås. En svømmelærer reagerer og mener veggene må bort. Ingen vil nevne eller […]