tog Fauske-Tromsø

BER OM KOSTNADSANSLAG FOR JERNBANELINJE FAUSKE-TROMSØ

BER OM KOSTNADSANSLAG FOR JERNBANELINJE FAUSKE-TROMSØ

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet om å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning fra Fauske til Tromsø. Et grovt kostnadsanslag ble gjort i 2011, som viste at en utbygging ville koste mellom 40 og 60 milliarder kroner. Det bes også om at det gjøres en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging. – En jernbane […]