VIKTIG AT BARN LÆRER Å HA OMSORG FOR DYR

 

KJÆLEDYR: Dyr har normalt en svært positiv påvirkning på barns utvikling. Foto: Essensielt

 

Dyreplageri og annen voldelig adferd kan forebygges ved at barn lærer at også dyr har følelser. Manglende medfølelse overfor dyr kan utvikle seg til destruktiv adferd overfor mennesker. Dyrevernalliansen mener det er viktig at barn lærere å ha omsorg for dyr.

Informasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind, sier til magasinet Foreldre at nylig ble en mann arrestert for å ha misshandlet og drept en katt, og i avhør kom det frem at han fantaserte om å gjøre det samme mot unge jenter. Og ifølge Dyrevernsalliansen finnes det flere sånne eksempler.

Dyr har de samme behovene som oss mennesker. De har behov for å føle seg trygge, få mat, mosjon, hvile og spenning. Og ettersom barn ofte tar etter foreldrene sine, er det derfor svært viktig å gå foran med et godt eksempel.

Det er også viktig å rose barna og gi de skryt når de skjønner hva dyrene ”forteller”.

Dyr kan ha en svært positivt påvirkning på barns utvikling. De lærer seg empati og de lærer seg ansvar, mestring og vennskap. Det kan igjen styrke deres selvtillitt. Dyreholdet kan også være med på å styrke familiesamholdet ettersom alle familiemedlemmene tar del i kjæledyrets hverdag.

Professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap , Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, Bjarne O. Braastad, sier til bladet Foreldre at kjæledyr kan fungere som gode kamerater for barn. Allerede fra seks måneders alder vil barn smile, holde, følge og prate mer med kjæledyr enn med vanlige leker. Han understreker også at barn med kjæledyr er mer populære blant skolekamerater enn andre barn, og de synes også selv at de fungerer bedre sosialt.

Braatad sier også at barn som har kjæledyr utvikler en bedre evne til å tolke ikke-verbale kommunikasjonssignaler hos mennesker. Noe de lærer ved kontakt med kjæledyrene.

Men det legges også vekt på at det er viktig å sikre at barna ikke har overdreven kontakt med dyret, slik at de foretrekker dette fremfor kontakt med andre barn.

Det er også konstatert at personer som har hatt et nært og godt forhold til kjæledyr i barndommen, også viser en positiv holdning til dyr som voksne. Og det gjelder alle typer dyr – også ville dyr, husdyr og laboratoriedyr. Og professor Bjarn O. Braastad sier at dette smitter over på deres forhold til andre mennesker.

– Jo nærere forhold barn har til dyr, dess større medfølelse overfor andre mennesker utvikler de som voksne, sier han til bladet Foreldre.

Dyrevernalliansens barneforening, Dyrevern Ung, har tilgjengelig et gratis hefte – ”Lær deg dyrespråket” – for de som vil ha mer kunnskap om dette viktige emne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.