AFTENPOSTEN PROVOSERER NORSKE JØDER

BARE JØDE: Aftenposten og Dagbladet provoserer når de antyder at Jared Kushner ikke har andre kvalifikasjsoner enn å være jøde. Foto: Lori Berkowitz/Wikipedia Commons

Jøder i Norge reagerte da Aftenposten i en artikkel – helt unødvendig – trakk frem at Donald Trumps svigersønn Jared Kusher er jøde. Nå beklager Aftenposten og hevder at det ikke var meningen å skape negative assosiasjoner ved å nevne Kushners religion.

Det var Det mosaiske Trossamfunn som mente at opplysningen om Jared Kusherss religion var upassende.

12. januar skrev Aftenposten i en artikkel om Kushner ” …jøden Kushner skal ha presset på for å få David M. Friedman som ny ambassadør i Israel.” Også Dagbladet skal ha skapt reaksjoner i det jødiske miljøet med en artikkel hvor hans religion trekkes unødvendig frem.

Aftenpostens nyhetsredaktør Tove Tveøy Strøm-Gundersen forteller at avisen har sendt en beklagelse til Det mosaiske Trosamfunnet.

– Dette er et begrep som også blir brukt i en antisemittisk kontekst. Det var ikke vår hensikt å skape den typen negative assosiasjoner. Vi har diskutert dette internt og kommet til at det er riktig å beklage ordbruken, sier Strøm–Gundersen til NTB.

Dagbladet har ingen ønske om å beklage sin artikkel som enkelt oppfatter som anti-semittiske.

Artiklene om Jared Kushner i de to anti-israelske norske avisene vekker også oppsikt ute i Europa. På den anerkjente  «The New Anticemite», som følger nyzasister og andre antisemitters aksjoner i Europa,  blir den norske saken omtalt sammen med rapporter om svenske nynazister som nylig hengte opp Holocaust-fornektende bannere på motorveien utenfor Stockholm.

VEKKER OPPSIKT: Den anerkjente nyhetsbloggen «The New Antisemite» nevner Aftenposten og Dagbladet sammen med blant annet svenske nynazisters Holocaust-fornektende aksjon i Stockholm nylig..

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.