KLART FOR NYE SEDLER

MARITIMT MOTIV: Slik ser den nye 1000-lappen ut som kommer i sikulasjon om noen år. Foto: Norges Bank

 

Norges Bank setter en ny seddelserie i sirkulasjon fra mai i år. Da slippes de nye 100-og 200-kronerssedlene ut på markedet. I løpet av en to-års periode vil hele den nye serien være i sirkulasjon.

Kontantenes andel av den samlende pengemengden i økonomien er synkende, men Norges Bank sier at det ikke er gitt at kontopenger helt vil erstatte sedler og mynter.

De siste årene har Norges naboer gitt ut nye og sikrere sedler. Det betyr en viss fare for at norske sedler skal bli forfalsket når de blir ”dårligst i klassen”. Og de nye sedlene som kommer fra mai i år og utover, vil værede de sikreste som noen gang er produsert av Norges Bank.

For første gang blir det ikke portretter av kjente nordmenn på sedlene. Hver valør får et lett gjenkjennelig hovedmotiv på forsiden. Motivene er basert på designforslag fra Metric Design og Terje Tønnesen. Norges Bank satser denne gangen på å formidle sentrale trekk ved norsk maritim historie.

Sedlenes piksellerte baksider utgjør en kontrast til de ikoniske forsidene, og motivene er bare antydet i pikselmønsstret, mens det organiske mønsteret abstraherer havet. Pikselmotivene er basert på et designforslag fra Snøhetta Design.

Sedlene trykkes på bomullspapir, og føles derfor annerledes enn å ta på enn vanlig papir. Utenpå bomullspapiret er det et smussavvisende belegg. Dette skal forsterke seddlene slike at levetiden forlenges.

Det er også lagt inn såkalte taktile streker som gjør at blinde og svaksynte kan skille valørene fra hverandre, Sedlene skal trykkes i Frankrike av Oberthur Fiduciaire .

Norges Bank forteller at de har hatt kostnader på ca. 50 milioner kroner til utviklingen av den nye seddelserien. De skal i tillegg bruke 20 milioner kroner til informasjon og kommunikasjon i forbindelse med introduksjonen. Og selve seddelen koster det ca. 55 øre å trykke per seddel–uavhengig av seddelens valør.

Leave a Reply

Your email address will not be published.