PLAST TOK LIVET AV GÅSENEBBHVAL

GOD DYKKER: Gåsenebbhvalen har verdensrekroden i dypdykk blant pattedyr. Den har vært nede på nesten 2000 meters dyp. Tegning: Badrock/Wikipedia Commons

 

 

 

 

Et trist syn møtte forskerne da de åpnet magesekken på den syke hvalen som måtte avlives utenfor Sotra nylig. Hele 30 plastposer var innholdet i havens magesekk.

Hvalen var en gåsenebbhval og magen til dyret var fullstappet med plastposer og en del småplast.

Forskerne ved Universitetet i Bergen forteller at tarmsystemet var fullstendig tømt for næring, og mye tyder på at hvalen har hatt store smerter den siste tiden. Plastposen og plastavfallet hadde skapt en propp i tarmsystemet.

Gåsenebbhvalen måtte avlives etter at han gjentatte ganger satte eg fast på grunt vann ved Sotra vest for Bergen.

Folk trodde først at det var en grindhval som hadde satt seg fast tre ganger før folk fra viltnemda avlivet hvalen som bar preg av å ha store smerter.

NRK Hordaland har snakket med zoolog og førteamanuensis Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen. Han forteller at hvalen hadde et relativt tynt lag med spekk, noe som tyder på at han var utmagret på grunn av plasten.

– Funnene er ikke overraskende, men det er klart det er trist å oppdage så store mengder, sier Lislevand til NRK.

Tarmsystemet var tømt for næring , og bare rester etter et blekkspruthode, som er vanskelgi å fordøye, lå tilbake i magesekken. I dette tilfelle har plastpartikler hopet seg opp og skapt en propp i systemet, forteller Lislevand.

Forurensing av verdenshavene er blitt et stort problem, og stiftelsen Verdens økonoiske Forum hevder at de i 2050 venter å finne mer plast enn fisk i havet. Ifølge FNs miljøprogram havner åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene årlig. De antar at rundt 80 prosent stammer fra aktivitet og industri på land.

Resten etter gåsenebbhvalen ligger nå nedfrosset ved universitetsmuseet i Bergen. Den kommer nå til å bli en del av den unike hvalsamlingen ved Naturhistorisk museum.

Gåsenebbhvalen tilhører de såkalte tannhvalene og har således tenner. Den er kjent som en flink dykker og har verdensrekorden i dypdykking. De kan bli omkring 7-7,5 meter lange og kan veie opp mot 2,5 tonn.

Forskerne vet lite om arten ettersom den unngår båter (og dermed forskere). Den er obserert i alle verdenshav og lever i tempererte og tropiske farvann. De beveger seg ved å benytte ekkolokalisering , og hvalen kan dykke ned mot 2000 meters dyp. I oktober 2006 dykket en gåsenebbhval ned til 1899 meters dyp, og satte dermed offisiell verdensrekord i dypdykking for pattedyr. Dykket varte i 85 minutter. Når hvalen kommer opp til overflaten trenger den bare ca. 20 sekunder på å gjenopprette oksygennivået igjen, og er klar til nye dykk.

Japanske hvalfangere tar – utilsiktet – omkring 20 gåsenebbhvaler årlig.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.