PUTIN STRAMMER INN: FORBYR JEHOVAS VITNER

 

FORBUDT: Et Jehovas vitne-medlem (t.h.) i aksjon utenfor Vinterpalasset i St. Petersburg. Nå blir det forbudt for trosamfunnets medlemmer å dele ut litteratur. Foto: jw.org

Høyesterett i Russland har forbudt trosamfunnet Jehovas vitner. De forbyr også trosamfunnets publikasjoner og vil stenge deres hovedsenter. Jehovas vitner har vokst sterkt i Øst-Europa og i Russland de siste tiårene og i Russland er det nå ca. 172.00 medlemmer. Staten overtar samtidig alle eiendommene til trosamfunnet i Russland.

Det russiske justisdepartementet har tidligere satt Jehovas vitner på en oversikt over organisasjoner som skulle forbys på grunn av ”ekstremistiske handlinger”. Nå har landets høyesterett gitt sin tilslutning til departementets forbud.

Russland har en lov som forbyr ”ekstremisme” og Putin-regimet kan bruke den ganske fritt. Jehovas vitner er pasifister og vil ha minst mulig med staten å gjøre. De stemmer ikke ved valg.

 

 

FORBUDT: LItteratur som dette blir nå forbudte i Putins Russland. Foto: jw.org

New York Times har snakket med en av lederen av Jehovas vitner i Russland som forteller at han har mistet jobben som sportslærer på grunn av sitt medlemskap i Jehovas vitner. Da han nylig skulle veksle noen penger, var hans navn registrert på en ”terrorist-liste” sammen med folk fra Den islamske staten, Al-Qaida .

Folk som kjenner forholdene for religiøse minoriteter i Russland forteller også om stor skepsis innenfor den dominerende ortodokse kirke som president Vladimir Putin er medlem av og har et varmt forhold til. Det faktum at Jehovas vitner hovedkvarter ligger i USA, gjør det ikke lettere for trossamfunnet. Det får sikkerhetstjenesten FSB til å sette i gang med sin konspirasjonsteorier. Forbudet mot Jehovas vitner er trolig også en advarsel til alle religiøse minoriteter i Russland.

Jehovas vitner har sitt russiske hovedkvarter i Solnetsjnoje fire mil nordvests for St. Petersburg og har i tilegg 2300 menigheter andre steder i landet.

10 ÅRS FENGSEL: Stephan Levitskij (85) sonet 10 års fensel under Khrutsjov for å ha dett ut bladet Vakttårnet. Nå blir det igjen forbudt. Foto: j.w.org

Jehovas vitner har eksistert i Russland siden 1891. Under sovjettiden var menighetene sterkt forfulgt. De ble blant annet anklaget for å være ”fiender av folket”. Mange ble deportert, fengslet og plassert i arbeidsleirer. Etter Sovjetunionens fall, ble trossamfunnet renvasket og de fikk oppreisning. President Boris Jeltsin uttalte at alle trossamfunn som ble forfulgt under Sovjet-tiden, skulle få tilbake alt de hadde mistet. Jehovas vitner hadde ingen eiendommer under den tiden , men fikk tilbake sitt gode navn og rykte.

Med Putin ved makten har det stadig blitt vaskeligheter for kristne trossamfunn som ikke tilhører den ortodokse kirken. Det begynte i 2009 hvor møter i deres forsamlingshus og privat hjem ble utsatt for razziaer. De konfiskerte litteratur og personlige eiendeler. Russiske myndigheter utviste også vestlige advokater som hjalp til med vitnenes forsvar. Tollvesener har siden holdt tilbake litteratur med bibelske tekster som var trykket i Tyskland og skulle til trossamfunnets senter ved St. Petersburg. Tollerne hevdet de var på jakt etter litteratur som kunne skape ”religiøse stridigheter”.

PATRIARKEN: Vladimir Putin er troende og medlem – sammen med 80 millioner andre russere – i Den russiosk-ortodokse kirke som ledes siden 2009 av Patriark Kirill av Moskva og hele Russland. Foto : Konstantin Zavrazhin/Kremlin.ru

Jehovas vitner vil nå trolig ta avgjørelsen videre til internasjonale domstoler som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Men det hjelper lite ettersom Russland, ifølge Moscow Times , har vedtatt en ny lov som gir russiske domstoler rett til å tilsidesette avgjørelser truffet av internasjonale domstoler.

TEKST: MORTEN AASBØ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.