FEIRET VETERANENE FRA TYSKLANDSBRIGADEN

 

VETERANER: Veteraner fra Tysklandsbrigaden ble hendret under frigjøringsdagen 8. mai i år. Foto: Forsvaret

Norges frigjøringsdag 8. mai ble som vanlig brukt til å feire våre krigsvetteraner. I år var det spesielt soldatveteranene fra Tysklandsbrigaden som ble feiret med åpen dag på Akershus festning. H.M. Kongen var til stede, det var drilloppvisning og overflyvning av F-16 fly.

Det var for 70 år siden at tusener av norske unggutter dro ned til et utbombet Tyskland og et krigstrøtt folk for å hjelpe til. Brigaden var utstasjonert under britisk kommando i perioden 1947-1953. Britene ville opprinnelig ha hele 12000 norske soldater, mens Stortinget godtok i 1946 kun 4000 mann.

Våren 1953 ble brigaden trukket hjem og omdannet til Brigaden i Nord-Norge som en følge av at NATO fokuserte på forsvaret av Nord-Norge mot Sovjetunionen.

Ca. 40 nordmenn i Tysklandsbrigaden omkom i forskjellige ulykker i årene mellom 1947 og 1953. En minnesbauta med navnene på nordmennene som falt i tjenesten i Tyskland er reist på Akershus festning.

Det var i alt tolv brigadekontigenter med ca. 4200 soldater i hver. Senere statsminister Kåre Willoch og tidligere forsvarssjef, general Frederik Bull-Hansen, var blant soldatene i brigaden.

De norske soldatene var først utplassert i Harz-området i Nord-Tyskland. Senere ble den norske brigaden – på grunn av økt spenning mellom Sovjet og vestmaktene, trukket nordover til Schleswig-Holstein

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.