ÉN AV TI NORDMENN HAR LEST HELE BIBELEN

IKKE LEST: i det flerkulturelle Norge er det 17 prosent som aldri har bladd i Bibelen. Foto: Newswire

Én av ti nordmenn har lest hele Bibelen, ifølge en ny spørreundersøkelse. Sørlendinger er de flittigste leserne, og eldre er flittigere Bibel-lesere enn ungdommen. I undersøkelsen, som YouGov har gjort for Nordisk bibelmuseum, svarer ti prosent at de har “lest Bibelen fra perm til perm”. 42 prosent har lest deler av Bibelen, 30 prosent har så vidt tittet i Bibelen, og 17 prosent har ikke lest i Bibelen i det hele tatt. 

– At forholdsvis få har lest hele Bibelen fra perm til perm, henger nok sammen med at folk flest nok er vant til å få innholdet i Bibelen presentert i andakter og prekener i stedet for gjennom utstrakt lesing av selve boken, sier dr. theol. Anders Martinsen, medforfatter av boken Bibelen i populærkulturen, som kom ut i 2014.
Han mener denne oppstykkingen gjør det vanskelig å få opplevelsen av den enkelte tekstens egenart, og at mange vil ha glede av å lese mer selv.
– Det har en verdi å ha lest enkelte deler og kjernetekster i sin helhet, for eksempel skapelsesberetningen, enkelte salmer (som salme 23), et evangelium og noen brev av Paulus, sier Martinsen.
Ifølge undersøkelsen leser menn og kvinner omtrent like mye i Bibelen. Eldre har lest mer i Bibelen enn yngre, og folk på Sørlandet leser mer i Bibelen enn landsgjennomsnittet, 14 prosent mot ti prosent.
– Bibelens synkende popularitet blant yngre henger nok sammen med en generell lavere interesse for religiøse spørsmål i vår tid. Vi lever også i et mer flerkulturelt samfunn, sier Rune Arnhoff, initiativtager til Nordisk bibelmuseum, som etter planen åpner i Oslo våren 2018.

– Stor betydning
Som bibelsamler er han likevel glødende opptatt av den betydningen Bibelen har hatt opp gjennom historien.
– Den var blant annet avgjørende for å forme språket vårt. I noen land hadde de ikke noe skriftspråk før Bibelen kom på deres eget språk, sier Arnhoff.
Hans anbefaling til den som fatter interesse for boken er å starte med det kjente.
– Man kan for eksempel begynne med praktiske råd fra Ordspråkene, lese om Abraham, David og Salomo, eller kanskje Bergprekenen, som er en fantastisk tale.
De mest fargerike og spennende deler av Bibelen er ifølge Arnhoff Johannes’ åpenbaring og Daniels bok.
– De får senere tiders fortellerkunst til å blekne når det gjelder billedbruk, sier han.
Tekst: Tellef Øgrim/Newswire
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.