STATEN HOLDER TILBAKE STØTTE TIL ISLAMSK RÅD

NIKAB-FORBUD: IRNs nettsider driver propaganda mot nikabforbud. Her får de – ikke helt uventet – støtte fra Aftenposten. Foto: Faksimile fra IRNs nettsider

Kulturdepartementet holder tilbake støtte til Islamsk Råd Norge. Departementet mener det er tvil om den oimstridte organisasjonens virksomhet ivaretas på en tillitsvekkende måte. Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd sier til NTB at de foreløpig ikke vil uttale seg om at støtten er satt på vent.
I en pressemelding sier Kulturdepartementet at det er andre rate på 650.000 kroner som holdes tilbake.
– Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).
Islamsk Råd Norge (IRN) har får økonomisk støtte fra staten fordi de skal være en paraplyorganisasjon fpor muslimer og som brobyggere og dialogpartner for andre tros- og livssynssamfunn.
I vår ble det kjent at IRN hadde ansatt Leyla Hasic som organisasjonssekretær. Kvinnen går i det heldekkende ansiktsløret nikab og har aktivt jobbe for å få flere muslimske kvinner til å bruke dette plagget. Kulturminister Linda Hofstad Helleland uttalte etter ansettelsen at hun mente denne ansettelse var både uklok og provoserende.
IRN kunne ansette Hasic på grunn av økt statlig støtte.
IRNs nettsider propaganderer aktivt for bruk av nikab og hijab.
Islamsk Råd Norge får årlig 1,3 millioner kroner i statsstøtte. Også tidligere har støttet til IRN blitt holdt tilbake en periode. Sist var det i forbindelse med intern uro i organisasjonen som endte med at hele styret gikk av i juni i fjor.

NIKAB-FORBUD: IRNs nettsider driver propaganda mot nikabforbud. Her får de – ikke helt uventet – støtte fra Aftenposten. Foto: Faksimile fra IRN

Leave a Reply

Your email address will not be published.