FORESLÅR NYE TØFFE FORSLAG I KAMPEN MOT TERROR

TØFFE TILTAK: Innvandringsminister Sylvi Listhaug mener det må nye  tøffe forslag i kampen mot terror.
Foto: Frp/Per Inge Bergestuen

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mener asylsøkere med avslag eller uten identitetspapirer skal plasseres i lukkede mottak.Frp og Listhaug går ut med nye tøffe forslag i kampen mot terror. Siden januar 2015 har 536 mennesker blitt kaldblodig drept av terrorister i Europa. Dette mener Fremskrittspartiet krever nye tiltak i møte med den nye virkeligheten.

Tryggheten til folk flest er viktigere enn terroristenes rettigheter
– Asylsøkere som kommer til Norge uten identitetspapirer skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart. Vi skal ha kontroll med hvem som befinner seg i landet vårt, sier Listhaug til NRK.

For henne er det uaktuelt å ikke stramme inn når det er snakk om folks trygghet i hverdagen.

– Folk flest er bekymret, og det forstår jeg godt. Det er snakk om terrorister som både tar sitt eget liv og andres. De har ingen respekt for våre lover, regler og verdier. De må bekjempes, fastslår hun.

Fremskrittspartiets antiterrorforslag:
• Sette alle uten avklart identitet i lukket mottak, inntil identiteten er avklart. Nøkkelen til å komme ut sitter de på selv.
• Alle som får avslag på asylsøknaden settes i lukkede mottak dersom de ikke reiser tilbake til sitt hjemland frivillig. Nøkkelen til å komme ut sitter de på selv.
• Personer som utgjør en trussel mot norsk sikkerhet skal miste eventuelt statsborgerskap og sendes ut av Norge.
• Begrense bevegelsesfriheten og utvide overvåkningen av personer som antas å utgjøre en terrorfare
• Bevæpne politiet.
• Fortsette styrkingen av Politiets sikkerhetstjeneste.

Leave a Reply

Your email address will not be published.