Vil at Norge skal jobbe for å fjerne sanksjonene mot Russland

VIL OPPHEVE SANKSJONENE: Christian Tybring-Gjedde mener tiden er moden for å oppheve sankjsonene mot Russland, Foto: Morten Aasbø/Essensielt

Christian Tybring-Gjedde mener tiden er inne for aktivt å jobbe for at sanksjonene mot Russland for okkupasjonen av Krim skal fjernes. – Vi må ta innover oss at Russland ikke kommer til å forlate Krim, sier han til Aftenposten. Også Carl I. Hagen vil jobbe for at sanksjonen over tid skal bort.

Tybring-Gjedde vil at utenriksminister Børge Brende og Norge skal ta en lederrolle i Europa for å fjerne sanksjonene.
Tybring-Gjedde understreker at russerne må aksepterer og etterleve Minsk-avtalen som skal sikre fred og stabilisering i Øst-Ukraina. Men når det skjer mener Frps utenrikspolitiske talsmann at sanksjonen må fjernes.
Utenriksminister Børge Brende avviser kategorisk overfor Aftenposten og TV2 at han vil ta noe slikt initiavtiv.
– I likhet med EU er Norge klar på at det er Russland som sitter med nøkkelen til å få opphevet de restriktive tiltakene. Sanksjonene oppheves i det øyeblikk Russland etterlever folkeretten og trekker russiske soldater ut av Øst-Ukraina, slutter å destabilisere Donbass og støtte prorussiske separatister, etterlever Minsk I og ll-avtalen og opphever annekteringen av Krim, sier Brende til Aftenposten.
Tybring-Gjeddes utspill kommer i etterkant av de nye amerikanske sanksjonen mot Russland som nylig ble vedtatt i det amerikanske senatet.
– De nye sanksjonene legger begrensninger på det økonomiske samarbeidet med Russland. Det vil kunne få direkte konsekvenser for norske bedrifters samarbeid med russiske bedrifter innenfor olje og gass, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten.
Nestlederen i utenrikskomiteen er redd norske eierinteresser i Russland vil rammes.
Tybring-Gjedde ber utenriksministeren klargjøre overfor amerikanerne at de nye sanksjonene vil få konsekvenser for norsk næringsliv og for Norges relasjon med Russland.

ENIG: Carl I. Hagen er enig med Tybring-Gjedde om at tiden er moden for å oppheve sankjonene mot Russland. Foto: Frp

Christian Tybring-Gjeddes er ikke alene i Frp om sine forsonende standpunkter over Russland. Også Carl I. Hagen, Petter N. Myhre og Ulf Leirstein har uttrykt lignende standpunkter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.