NRK måtte tåle sterk kritikk for håndteringen av Faten-klager

SHIAMUSLIM: Faten Mahdi Al-Hussaini, som er en bokstavtro shiamuslim som daglig går med hijab, skulle gjennom intervjuer med eksperter, orientere seg om hva partiene mente i forkant av valget. Foto: NRK

Drøye 5.500 personer klaget til NRK på hijabbruken i programserien «Faten tar valget». Mens NRK nyhetskanaler prøvde å fremstille klagerne som hatefulle ytringer, viste det seg i etterkant av bare 19 av de flere tusen klagene kan betegnes som «hatefulle». Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fikk kritikk fra flere i Kringkastingsrådet for statskanalens behandling av klagestormen da rådet torsdag var samlet til møte.
Faten Mahdi Al-Hussaini, som er en bokstavtro shiamuslim som daglig går med hijab, skulle gjennom intervjuer med eksperter, orientere seg om hva partiene mente i forkant av valget. Hun ble den første programlederen i NRK iført det religiøse hijab-plagget. De aller fleste klagerne reagerte på at NRK tillot at Faten gikk med det politisk-religiøse hodeplagget, mens en NRK-medarbeider for noen år siden ble nektet å ha på seg et litt korssmykke rundt halsen. Mange klagere hadde også anmeldt saken til Likestillingsrådet.
Rådsmedlem Thor Bjarne Bore kritiserte NRK for at man ikke skjønte at “korssaken” fra 2013 ville dukke opp igjen når man nå godtok en programleder med et religiøst plagg.
Et annet medlem av Kringkastingsrådet, Vebjørn Selbekk, hadde dette å si om saken:
– Spørsmålet er hvordan dette ble gjort. Her mener jeg at kringkastingssjefen har opptrådt kritikkverdig. Han bidro til å skape inntrykk av at en brun tsunami av hat skvalpet inn dørene her, sa Selbekk.

Kringkastingsrådet mente også at de hadde forståelse for at kringkastingssjefen følte det nødvendig å gå ut og forsvare en ung medarbeider mot hat og hets. Men rådsmedlem og nestleder i Kringkastingsrådet, Kjersti Thorbjørnrud, reagerte sterkt på at dekningen i NRK og andre medier ga inntrykk av et det var kommet inn mange tusen hatefulle klager.
Hijab-saken førte også til at rådsmedlem Elin Ørjasæter allerede i slutten av august trakk seg fra rådet på grunn av måten NRK håndterte saken på.
– La det være sagt med én gang: min fratreden er selvfølgelig ikke noe forsvar for innholdet i klagene slik disse er presentert av NRK. Jeg har ikke forutsetninger for å mene noe om innholdet i klagene til Kringkastingsrådet samlet sett, av den enkle grunn at jeg ikke har mottatt eller lest dem. Mitt anliggende gjelder Kringkastingsrådets organisatoriske struktur og NRKs bruk og fremstilling av klagene til rådet før rådet har fått anledning til å ta stilling til dem, het det blant annet i brevet hun sendte til Kulturdepartementet som begrunnelse for at hun ønsket å fratre sitt verv i Kringkastingsrådet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.