LISTHAUG FÅR STØTTE FRA PU-SJEFEN

FÅR STØTTE: Sylvi Listhaug vil korte ned behandlsingstiden for de fleste asylsaker, og får støtte fra sjefen i Politiets utlendingsenhet. Foto: Olav Hegge, Foto visjon

Politiets utlendingsenhet (PU) er uenig i den kritikken Politiets Fellesforbunds lokalavdeling i har rettet mot innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) nye asylforslag.
Målet med omleggingen av asylbehandlingen er å få en kortere saksbehandlingstid, raskere bosetning av de som får opphold og opprettelse av et nytt stort mottak.
Leder i Politiets Fellesforbund, Andreas Wahl, uttalte til Aftenposten at Listhaugs plan om at åtte av ti asylsøkere skal få sine asylsøknader avgjort i løpet av en periode på tre uker, er som å tro på julenissen.
Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU), Morten Hojen Ervik, er uenig i den kritikken tillitsvalgte i politiet har rettet mot forslaget.
Ervik sier til NTB at han støtter Justis- og beredskapsdepartementets plan.
– Dette legger grunnlaget for en god ankomstfase, ikke minst vil dette styrke politiets muligheter til en tidlig ID-avklaring og styrke våre muligheter for å ivareta samfunnssikkerheten og å forebygge og bekjempe kriminalitet, uttalte Ervik til NTB.

Leave a Reply

Your email address will not be published.