RÅDGIVNING TIL FALSKE ASYLANTER ER BLITT STORINDUSTRI

Flere selskaper i Iran og Tyrkia tilbyr falske asylhistorier til iranere og afghanerer som vil til Norge. Flere av selskapene er spesialister i konverteringhistorier. Det er NRK som har satt søkelyset på falske asylanter.

ASYLSØKERE: Falske iranske asylsøkere tilbys nå hjelp fra en rekke rådgivningskontorer i Iran og Tyrkia som tilbyr falske dokumenter og trening i asylintervju. Blant annet dokumenter som viser at  vedkommende er innkalt til avhør eller rettssaker på grunn av konvertering til kristendommen. Bildet viser et gruppe migranter  fra forskjellige land ved grensen til Ungarn i 2015. (Illustrasj0nsfoto). 

 
Ved hjelp av en norsk-iranere i NRK kontaktet NRK to selskaper som tilbyr falske asylhistorier. Ettersom muslimer som konverterer til kristendommen kan være utsatt for forfølgelse i flere muslimske land, er det ofte lett å få asyl hvis du har dokumenter på at du har skiftet religion. Iran er ett av flere muslimske land hvor det er straffbart å konverterer til kristendommen. Og en stor del av asylsøkerne i Norge som kommer fra Iran, oppgir at de er blitt kristne. De aller fleste av de får asyl i Norge.
NRK har funnet frem til 10 selskaper med base i Iran og Tyrkia som –mot betaling – lokker med innvilget asyl i Vest-Europa, USA og Canada.
Norsk-iraneren, som NRK brukt, lost som at han var kommet til Norge og ville utgi seg for en iraner som ville søke asyl i Norge.
En av de iranske hjelperne sier følgende til NRKs norsk-iraner:
– Vi kan lære deg et scenario, en historie, og skaffe deg de nødvendige dokumentene for å støtte opp under den historien. Vi kan si du har vært medlem i en hjemmekirke i Iran, sier mannen til NRKs medarbeider.
Et annnet selskap som hjelper falske asylsøker, reklamerer med hvilke falske dokumenter de kan lage. Ved hjelp av en videosnutt viser de en falsk dom fra Iran, der teksten og dommen er sladdet. De viser også falske attester og et falskt dokument som viser et tilkallingsbrev fra en iransk rett.
De legger også ut prislister på de forskjellige falske dokumentene.
Et tilkallingsbrev fra tinghuset – som vil dokumenterer at vedkommende er i trøbbel med myndighetene (på grunn av skifte av religion), koster ca. 2000 norske kroner. En dokument på en dom koster noe mer. Og trenger du trening i å gjennomføre et asyl-intervju, koster det ca. 1200 norske kroner når du tar det via Skype.
Et annet selskapet tilbyr et falskt dokument som viser en innkalling til avhør i fra tinghuset i Teheram. Innkallingen gjelder mistanke om medlemskap i en såkalt hjemmekirke. Selskapet sier dette kan brukes som begrunnelse for hvorfor asylsøkere risikerer fengsling hvis de må reise tilbake til Iran.
Selskapet frister også med en pakke med diverse dokumenter, som vil koste ca. 12.000 norske kroner. Det skal også være mulig å betale hele eller deler av summen, etter at vedkommende har fått innvilget oppholdstillatelse, og har fått økonomi til å betale.
Landinfo, som er de norske utlendingsmyndigheters ekspertorgan, er klar over at det finnes denne type kontorer som tilbyr hjelp til falske asylsøkere.
De siste fem årene har det kommet 1933 asylsøkere fra Iran til Norge. Leder i Landinfo, Jörg Lange, sier til NRK, at de har vært klar over disse selskapene en god stund.
– Jeg må si jeg var litt overrasket over hvor sofistikert noen av disse tilbudene ser ut til å være. Man kan få inntrykk av at de sitter på kunnskap om hvordan asylbehandlingen i vestlige land foregår, at de kjenner inngående til prosessen, sier Lange.

FÅ IGJEN: Det er i dag få kristne kirker igjen i Iran. Her den armensk-katolske kirken i Teheran. foto: Wikipedia Commons

FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, har i en rapport avslørt at disse rådgivningsselskapene samarbeider tett med menneskesmuglerne. Og på nettet skal det nå finnes hundrevis av Facebook-sider som tilbyr hjelp til asylsøkere som ikke har noen reel grunn til å søke asyl.
Det er uvisst i hvilke grad norske utlendingsmyndigheter gjennom de soste årene har latt seg lure av de fabrikkerte asylhistoriene.
Avdelngsdirektør Hanne Jendal i UDI sier at asylsystemet er basert på tillitt.
– Vi har et asylintervju som er en grundig gjennomgang av asylsøkerens historie. Vi samarbeider også tett med politiet i asylsaker, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal.
Men hun understreker at de ikke er er sikre på at noen kommer gjennom systemet med falske historier.
– Men da har vi mulighet, også flere år senere, å tilbakekalle opphold hvis vi oppdager at historien var falsk, sier Jendal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.