USAs nye kjernevåpen-policy vekker motstand i Kina og Russland

 

YUAN-KLASSEN: En kinesiske undervannsbåt av typen 0391 også kalt Yuan-klassen.

Atommaktene Kina og Russland er svært kritiske til USAs nye kjernevåpenstrategi. Det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, publiserte sist fredag sine nye policy for kjernevåpen. Ifølge rapporten har både Russland og Kina tatt frem nye typer kjernevåpen, og Kina har også satt en ny ubåt utstyrt med kjernevåpen.
Ifølge den nye kjernevåpenstrategien til USA skal landet utvikle flere såkalte taktiske kjernevåpen som svar på det Russland har gjort de siste årene. Ifølge Pentagon har Russland de siste årene satset store ressurser på slike taktiske kjernevåpen.

 

NY POLICY: Pentagon lanserte sine nye kjernevåpen-policy forrige uke.

De taktiske kjernevåpnene er mindre ødeleggende og mer treffsikre enn så såkalte strategiske kjernevåpen som kan slå ut hele regioner eller hele land. Ifølge Pentagon har Russland siden 2010 satset store ressurser på denne typen kjernevåpen.
USAs forsvarsminister, James Mattis, skriver i forordet til rapporten at han er svært bekymret over at Russland mener de nå kan vinne frem ved en opptrapping av bruken av kjernevåpen-typer.
Denne utviklingen samt annekteringen av Krim og kjernevåpentrusselen mot USAs allierte, viser ifølge Mattis, at Russland definitiv har gått tilbake til en rivalitet mellom stormaktene.
Det russiske utenriksdepartementet sier at de er dypt skuffet over USAs nye kjernevåpen-policy. Departementet sier at rapporten er konfrontativ og antirussisk, og fremholder at de merikanske beskyldningene er feilaktige.
Russerne sier at det finnes to situasjoner hvor Russland kan ta i bruk kjernevåpen: Som er svar på et kjernevåpen-angrep mot Russland eller landets allierte, eller som et svar på et konvensjonelt angrep som truer den russiske statens eksistens.
Også Kina er misfornøyd med rapporten, og en talsmann for militæret, Ren Guoqiang. sier at rapporten kommer med det de kaller «ville gjetninger» om Kinas intensjoner. De sier videre at USA overdriver Kinas kjernevåpenstyrke.
Guoqiang påpekte også at USA har verdens største kjernevåpen-arsenal og han sa også at han håper USA vil oppgi sin «kalde krigen-mentalitet»

OVERVÅKER: Amerikanske militærpersonell overvåker fiendens aktiviteter fra underjordiske bunkere. Foto: Wikipedia Commons

Ifølge Stockholms internasjonale fredsforsknings-institutt (Sipri) har Kina verdens femte største kjernevåpen-arsenal med ca. 300 stridshoder. Russland har – fortsatt ifølge Sipri – 7000 stridshoder mot USAs 6800 stridshoder.
Ren Guoqiang sier at Kina alltid har hatt det han kaller et minimumsnivå av kjernevåpen som er nødvendig for å trygge den nasjonale sikkerheten.
Det var i januar i fjor at president Donald Trump bestemte at landets kjernevåpen-policy skulle oppdateres.

PROVOSERER: USA mener russiske jagerfly stadig vekk provoserer ved å fly svært nær amerikanske fly i internasjonale  farvann. Foto: US Navy

USA anser i dag at trusselen fra Kina og Russland er større enn trusselen fra internasjonal terrorisme.

Kina, Russlanfd og Nord-Korea har vært aktive med kernefysiske prøvespregninger de siste åtte årene. Foto PENTAGON

USA er også bekymret for de mange cyberangrep som Kina har rettet mot statsapparatet og bedrifter i USA. Russlands krig i det østre Ukraina er også noe som bekymrer USA.
USA reagerer også på det de kaller provokasjoner som da et russisk jagerfly av typen Sukhoj Su-27 fløy farlig nær et amerikanske militærfly av typen Lockheed EP-3 i internasjonalt farvann over Svartehavet nylig. Ifølge kaptein Bill Ellis på det amerikanske flyet, senket det russiske jagerflyet flyhøyden plutselig og forårsaket farlig turbulens tett inntil det amerikanske flyet.
Se videoen:

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.