43.813 pass borte: DANSKE PASS «FORSVINNER»

I 2015 forsvant 43.813 danske pass. Bare siden 2010 er 226.311 pass «blitt borte». Få av passene kommer til rette, viser tall den danske avisen Berlingske har tatt frem. Danske pass er – i likhet med svenske og norske – en ettertraktet vare for kriminelle bander og hos terrornettverk.

De mange innvandrerne i Skandinavia gjør at skandinaviske pass kan brukes uten at man trenger å bytte navn eller bilde i passene.
Skandinaviske pass er svært ettertraktet ettersom de gir visumfri adgang til svært mange land. Et dansk pass kan ifølge Berlingske gi en person adgang til 160 land – noe tilsvarende er det for norske pass.

DANSK PASS: Danske pass selges for drøye 20.000 kr. Foto: Wikipedia Commons

 

Bare pass fra Singapore, Sør-Korea, Japan og Tyskland gir adgang til flere land.
Interpol og Europol betegner det høye antallet bortkomne pass som en sikkerhetsrisiko.
– I den senere tid har vi sett en stigende tendens til dokumentforfalskning og ID-tyveri når det gjelder ulovlig innvandring til Europa. Dokumentforfalskning er en viktig katalysator for organisert kriminalitet og terrorisme, sier Alexandru Niculae i Europol til Berlingske.
Et dansk pass kan i dag selges for ca. 22000 danske kroner.
I Norge blir også borte mange pass hvert år. I fjor kunne Dagbaldet fortelle at ca. 33.000 pass blir borte hvert år.
Norge har forsøkt å innføre en viss restriksjon på hvor mange pass du kan miste. Men så lenge du ikke mister – eller selger – mer enn tre pass hvert 10 år, er det ingen restriksjoner.
I Sverige oppdaget myndighetene i forbindelse med den store immigrasjonsbølgen i 2015 at uvanlig mange pass ble borte. Ifølge en undersøkelse gjort av myndighetene der, konkluderte de at det var sterk grunn til å formode at relativt mange pass blir misbrukt.
«Det er høyst sannsynlig at svenske statsborgere gir bort eller låner ut sine pass – enten gratis eller for en pengesum – til andre personer for å gi de mulighet for å reise med passet til EU ved hjelp av «look-a-like-svindel», het det i redegjørelsen.
I Sverige førte det til at fra 1. juli 2016 kun er mulig å få nytt pass tre ganger over en femårs periode.

OGSÅ NORSKE: Også norske pass er populær. Årlig blir det  det «mistet» 33.000 pass. Foto: Wikipedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.