AMERIKANSKE BOMBEFLY HAR LANDET PÅ ØRLAND

B-1B: De amerikanske bombeflyene sB-1B Lancer skal øve i Norge en månedes tid. Foto: Forsvaret

For første gang i nyere tid har amerikanske bombefly blitt utplassert i Norge. Flyene er av typen B-1B Lancer og kom til Ørland i Trøndelag mandag ved 13-tiden. Samtidig gikk en russisk krysser «Marskalk Ustinov» fra Barentshavet inn i Varangerfjorden.

Omlag 200 amerikanske soldater ankom Ørland militære flystasjon i starten av måneden for å forberede samtrening mellom de amerikanske flyene og norske styrker

LANDET: De første amerikanske B-!B Lancer-flyene har landet på Ørland for å øve sammen med norske styrker. Foto: Forsvaret

– Dette gir Forsvaret en god anledning til å trene alliert mottak og vertslandsstøtte. Denne typen integrert trening med nære allierte øker begges evne til å samarbeide i våre nærområder. Samtreningen demonstrerer amerikansk forpliktelse til forsvaret av Norge og Europa, sier sjef i Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, i en pressemeling.

Samtidig som de amerikanske bombeflyene kommer till Norge, har den russiske krysseren Marskalk Ustinov i løpet av helgen seilt fra Barentshavet og inn i Varangerfjorden.

VARANGERFJORDEN: Den 186 meter lange russiske krysseren Marskalk Ustinov har gått inn i Varangerfjord. Foto: OGL

– Gjennom helga har vi sett at dette fartøyet har beveget seg inn mot området her, rett øst for norskegrensa, og har operert der i noen dager, forteller pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter til VG.

Han vil ikke betegne aktiviteten som bekymringsfull.

– Dette er aktivitet utenfor det normale, men den befinner seg tross alt i russisk farvann. At den beveger seg så langt vest, gjør imidlertid at vi følger ekstra nøye med, sier Stordal.

Det russiske navnet til skipstypen er Gvardeysky Raketnyy Kreyser (GRKR), som betyr «Garde missilkrysser». Skipt er oppkalt etter  Dimitrij Ustinov – en tidligere sovjetisk forsvarsminister. Krysseren er 186 meter lang, 21 meter bred og 43 meter høy med en topphastighet på 32 knop Marskalk Ustinovhar hjemmehavn iSeveromorsk sammen med Nordflåtens hovedkvarter.

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.