Aske Toje

ASLE TOJE: – ETNISKE NORDMENN BLIR EN MINORITET

ASLE TOJE: – ETNISKE NORDMENN BLIR EN MINORITET

Forskningsdirektør ved Nobelinstituttet Asle Toje er kritisk til flertallet i Brochmann-utvalget med hensyn til fremskrivinger av antall innvandrere, og sier at etniske nordmenn vil bli en minoritet i fremtiden. Toje var uenig med flertallet i utvalget på flere punkter og la frem egne merknader til rapporten. Ifølge Toje vil gode velferdsordninger og en ganske snill flyktningpolitikk […]