Bistand

– Bistand kan være skadelig

– Bistand kan være skadelig

Jørund Rytman, som er FrPs bistandspolitiske talsmann, mener at Norads rapport om sivilsamfunnsstøtten avslører flere svakheter ved norsk bistand. – Rapporten viser at det er flere ting å ta tak i. Det er for mye penger som blir igjen i Norge. Dette er noe FrP har reagert på lenge. Vi har mange norske organisasjoner med mesteparten […]