Det Mosaiske Trosamfunn i Oslo

Landsmøtevedtak om forbud mot rituell omskjæring av guttebarn møter motstand

Landsmøtevedtak om forbud mot rituell omskjæring av guttebarn møter motstand

  Frps landsmøtevedtak om å forby rituell omskjæring av guttebarn møter motstand fra jødisk hold. Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trosamfunn mener et slikt forbud vil være det samme som å forby jødisk religiøs praksis. Kohn sier til Aftenposten at ”du ikke kan forby brit milah, samtidig som du hevder å være for religionsfrihet. […]