Heimevernet

HEIMEVERNETS DERBY-STYRKE: GJENEROBRET “OKKUPERT” BYGNING

HEIMEVERNETS DERBY-STYRKE: GJENEROBRET “OKKUPERT” BYGNING

335 dager i året har de helt vanlige sivile jobber. De resterende 30 dagene øver soldatene i innsatsstyrke Derby på å være en nasjonal ressurs – en innsatsstyrke som hurtig kan mobiliseres og bidra til nasjonal sikkerhet. Flere av innsatsstyrkene til Heimevernet deltok nylig på Øvelse Hovedstad, deriblant Derby som er underlagt HV-02. Derby er en av […]

Eirik Johan Kristoffersen ny sjef for Heimevernet

Eirik Johan Kristoffersen ny sjef for  Heimevernet

    Brigader Eirik Johan Kristoffersen ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret til stillingen som sjef for Heimevernet. Han overtar etter nåværende sjef Tor-Rune Raabye som går av med pensjon. Kristoffersen har bred erfaring fra operativ virksomhet i Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Han har omfattende internasjonal erfaring fra spesialoperasjoner, […]