IP-lagring

FRP VIL HA UTVIDET LAGRING AV IP-ADRESSER

FRP VIL HA UTVIDET LAGRING AV IP-ADRESSER

Fremskrittspartiets landsmøte går inn for utvidet lagring av IP-adresser til seks måneder. Forslagsstiller Per-Willy Amundsen jubler. – Dette er det viktigste verktøyet politiet har etterspurt når det gjelder kampen mot overgrep mot barn på nett. Derfor føles det som en stor seier at Fremskrittspartiet nå går inn for dette, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. […]