pressestøtte

PRESSESTØTTE GIR OVERSKUDD I KLASSEKAMPEN

PRESSESTØTTE GIR OVERSKUDD I KLASSEKAMPEN

  Bare Vårt land får mer pressestøtte enn Klassekampen som i 2016 fikk 39,2 millioner fra staten for å drive folkeopplysning. Til sammen fikk de gamle kommunistene drøyt 1675 kroner per avis i opplaget. Dagens Nærings skriver at Klassekampen i fjor fikk et driftsresultat på snaut 1,5 millioner som medførte en hårfin driftsmargin på litt […]