terror 2016

Europol-rapport: Islamist-terror bak 135 av 142 dødsofre i EU i fjor

Europol-rapport: Islamist-terror bak 135 av 142 dødsofre i EU i fjor

  Europols rapport for terror-året 2016 slår fast at terrorisme utført av jihadist-grupper eller islamister, stod bak brorparten av terrorangrepene som krevde liv i fjor. Av de 142 personene som døde i terrorhandlinger i EU i fjor, døde 135 i angrep utført av islamister/jihadister. Venstreradikal/anarkistisk terrorisme økte, men deres aksjoner fører i mindre grad til […]