Tolker

TOLKENE HJALP ELEVENE MED FØRERPRØVEN

TOLKENE HJALP ELEVENE MED FØRERPRØVEN

. Trafikkavdelingen ved København-politiet oppdaget at en gruppe kjøreelever fra en kjøreskole hadde svært  lett for å bestå teoridelen av førerprøven. De fikk tillatelse til å romavlytte og overvåken en bestemt kjøreskole. De oppdaget fort at tolkene og kjøreskolen hjalp elevene med å bestå teoriprøven. Ifølge politiet og tiltalen ble det benyttet to metoder. Den […]