Stress påvirker menns kroppspreferanser

 

FOMFULLE: Stressede menn og menn i krise foretrekker formfulle kvinne fremfor superslanker. Foto: Dollarphotoclub

Pia eller Mia? Hvilken kroppsform liker du best av Pia Haraldsen og Mia Gundersen? Svaret kan være at det kommer an på hvilken situasjon du er i med hensyn til stress. Britiske forskere har nemlig funnet ut at menn som er stresset i større grad foretrekker formfulle kvinner enn helslanke og tynne kvinner.

Forskerne i Storbritannia viste forskjellig bilder av kvinner til menn som var stresset og menn som var i harmoni med seg selv. Og det var en klar tendens til at gruppen med stressede menn hadde langt mer sans for kvinner med normal vekt og lubne kvinner, enn mennene som ikke var i en stressituasjon.

Forskerne forklarer ulikheten i preferanser med at menn foretrekker kvinner som har fysiske tegn på modenhet – som kroppskurver – når de føler seg truet fysisk, økonomisk eller sosialt. Fysisk modenhet – som ofte gir seg utslag i noen kilo for mye, kan formidle uavhengighet, kontroll og styrke – noe som menn ser et større behov for i tøffe tider hvor de er stresset. På et mer generelt grunnlag, har tidligere forskning også vist at kvinner som er formfulle og kanskje har noen få kilo for mye, er mer populære i nedgangstider enn i oppgangstider.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.