NORGE SKAL SAMARBEIDE MED ISRAEL

 

TEL AVIV: Tel Aviv-regionen er motoren i Israels blomstrende høyteknologiske industri. Foto: Morten Aasbø

Den blå-blå-regjeringen vil samarbeide med Israel om forskning og innovasjon, og har signert en samarbeidserklæring. – Det er svært gledelig at regjeringen går inn for mer samarbeid med Israel, sier Jørund Rytman, medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (FrP).

Nylig undertegnet Norge og Israel en erklæring om samarbeid mellom forsknings- og innovasjonsmiljøer. Signeringen fant sted i det israelske Utenriksdepartementet i Jerusalem.

– Regjeringserklæringen slår fast at denne regjeringen ønsker en balansert holdning til Israel. Dette innebærer samarbeid mellom våre to land der det er naturlig. Regjeringen har derfor satset på samarbeid innen petroleumssektoren, og olje- og energiministeren var i Israel i fjor høst, sier Rytman, som mener samarbeidet vil være svært nyttig.

–  Israel er som kjent veldig sterke på forskning og innovasjon, og kalles gjerne for «start-up nation». Norge ønsker også å satse mer på dette, og her vil et tett samarbeid med Israel være svært nyttig for utviklingen i Norge.

Vil se mot fremtiden

Samarbeidserklæringen viser til Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, der både Israel og Norge har assosieringsavtaler. Formålet til dette programmet er å bygge fremragende forskningsmiljøer, møte samfunnsutfordringer og skape et mer konkurransedyktig næringsliv. Norge og Israel vil samarbeide på områder det er felles enighet om.

– FrP vil se mot fremtiden både når det gjelder teknologi, økonomisk vekst og arbeidsplasser i et høyteknologisk samfunn. Vi ser at Israel har utmerket seg i å skape en robust økonomi, selv i en turbulent politisk situasjon. Israels suksess er nært knyttet til nettopp satsing på forskning og innovasjon, og jeg tror Norge kan lære mye på dette feltet. Samtidig har vi også mye å lære bort, for eksempel innenfor petroleumsindustrien, sier Rytman.

Betydelig politisk verdi

Rytman er også leder av Israels Venner på Stortinget, og har besøkt den israelske ambassaden i Oslo for å markere signeringen av samarbeidserklæringen.

– Den politiske og symbolske verdien av avtalen er betydelig. Politisk anerkjenner og støtter regjeringen opp om det allerede økte nærings- og handelssamarbeidet bilateralt. Denne erklæringen har vært arbeidet med lenge, og det er nok ikke tilfeldig at den borgerlige regjeringen som får denne avtalen på plass, avslutter han.

Leave a Reply

Your email address will not be published.