RIKSREVISJONEN GIR FORSVARET KRITIKK

ØVELSE: Øvelse med Oto Melara 76mm kanon fra fregatten KNM Roald Amundsen under Flotex 2016. Foto: Jakob Østheim/ForsvareØ

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener det er ”svært kritikkverdig” at Forsvrets fregatter ikke har de operative evnen Stortinget har forutsatt. I en rapportfra Riksrevisjonen fastslår de at det er alvvvorlige mangler ved Sjøforsvaretsfem fregatter.

Det er mangler ved fartøyenes tekniske tilstand, tilgangen til reservedeler er ikke bra og det er også store mangler ved opplæringen av personell og bemanning.

Riksrevisjonen sier videre at det er et stort etterslep i vedlikeholdet av fartøyene. Det er funnet svakheter ved alle fartøyene selv om det variererfra skip tilskip. Riksrevisjonen legger det meste av ansvaret på Forsvarsdepartementet.

Forsvareedepartementet sier i en pressemedling at rapporten gir en god beskrivelse av situasjonen i Riksrevisjoinens undersøkelsesperiode.

– Dette gjelder i vesssentlig grad forhold som Stortinget er kjent med, og hvpor det allerede er iverksatt tiltak for å rette opp svakheter og mangler, skriver departementet videre i sin pressemelding.

Departementet lover at de skal satse mer på vedlikehold fremover.

De fem fregattene ble kjøpt inn i periooden 2006 og 2011 for 19 milliarder kroner. Ifølge planen skulle hele tiden tre fartøyer være operative , mens ett fartøy skulle brukes til opplæring og ett skulle være inne til vedlikehold.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) uttaler at takket være budsjettøkninger, en offensiv holdning og godt arbeid fra Sjøforsvarets ledelse, har de i dag mulighet til å la fire fregatter seile samtidig. Hun sier det er svært viktige for Norge – med så store havområder– at vi har fungerende fregatter.

Riksrevisjonen sier videre at etter planen skulle fregattene være utrustet med NH90-helikoptre som er et svært viktig våpen mot ubåter. Disse vil først være på plass i 2021 – mer enn 10 år forsinket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.