FORSVARET: FELTIMAM «STØTTER» TVANGSEKTESKAP

 

STOR: World Islamic Mission er en av Norges største islamske forsamlinger.

Forsvarets egen ”feltimam” har i tidligere uttalelser bidratt til å oppretteholde ekteskap som er basert på tvang. Vårt Land kan avsløre at feltimam Najeeb-ur-Rehman Naz i en spørrespalte rådet en kvinne til å forbli i ekteskapet hun ble tvunget inn i.

Seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier til VL at det er uheldig dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap.

Tvangsekteskap er forbudt i Norge, og et slikt ekteskap kan annulleres. Det er også ulovlig å bruke tvang til å la noen forbli i et slikt ekteskap.

Det var i en spørsmål/svar-spalte til meningheten World Islamic Mission (WIM) at en kvinne i november i fjor skrev og fortalte at hun var tvangsgift og var blitt glad i en annen. Hun ville ha råd.

Kvinnen var anonymisert i spaltene og fikk til svar fra Najeeb-ur-Rehman Naz at selv om han mente slike ekteskap var et onde som burde bekjempes, mente han at begge parter burde akseptere dette ekteskapet og at begge måtte respektere ekteskapets plikter og ansvar.

Organisasjonen World Islamic Mission er en av Norges største muslimske forsamlinger.

Staten bruker hvert år store summer på arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Norge. Siden 2008 er det brukt minst en halv milliard kroner i dette arbeidet.

Sjefen for Feltprestkorpset Alf Petter hagesæther og feltimamens overordnede, skriver i en melding til Vårt Land at han og Naz er ”prinsipielt enige i at tvangsekteskap ikke er å anbefale. Men hvorfor Naz ber henne om å bli værende i ekteskapet måvære ut fra» sjelesørgeriske grunner som jeg ikke kjenner til”.

Feltimamen ble ansatt i Forsvaret fra årskiftet sammen med en feltlivshumanist. Fra før er det et sted mellom 55 og 60 prester i Forsvaret medregnet de som avtjener sin verneplikt.

Forsvaret tillater nå bruk bruk av religiøse symbolerog plagg, og Forsvaret bekoster også plaggene og tilpasningen av plaggene til resten av uniformen. Kun for de som har tjeneste i Hans Majestet Kongens Garde, er det egne bestemmelser.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.